Usługi BHP i P.POŻ.

USŁUGI W ZAKRESIE BHP I OCHRONY P.POŻ.

SŁUŻBA BHP W ZAKŁADACH PRACY


SZKOLENIA OKRESOWE BHP

  • stanowiska robotnicze
  • administracyjno-biurowe
  • inżynieryjno-techniczne
  • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
  • dla służb BHP oraz pracodawców wykonujących zadania tej służby

OPRACOWANIA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY


OPRACOWNIA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W ZAKŁADACH PRACY I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

  • instukcje bezpieczeństwa pożarowego
  • instrukcje technologiczno-ruchowe

SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ


SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI POWYPADKOWEJ


SZKOLENIA Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Ceny usług oraz miejsce świadczenia usług  do ustalenia.