Szkolenie SIO

SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ – OBOWIĄZKI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 2019 PROWADZĄCY GRZEGORZ POCHOPIEŃ Wieloletni Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie. Pracownik Ministerstwa Finansów. Autor nowelizacji ustawy  SIO zmieniającej SIO na system dostępny przezContinue reading

Studia podyplomowe

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA – szczegóły OLIGOFRENOPEDAGOGIKA – szczegóły DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA – szczegóły WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA – szczegóły PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO PRACY NAUCZYCIELA – szczegóły Rozpoczęcie form – wrzesień 2019 lub poContinue reading