Kursy, warsztaty, szkolenia Rad Pedagogicznych

WARSZTATY

 1. Prawa, obowiązki i uprawnienia nauczycieli.
 2. Podstawowe błędy dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela w kontekście wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych.
 3. Jak organizować i realizować gimnazjalne projekty edukacyjne.
 4. Organizacja Ewaluacji wewnętrznej w szkole i przedszkolu.
 5. Kontrola zarządcza w szkole i placówce oświatowej.
 6. Motywowanie uczniów to nauki.
 7. Nadzór Pedagogiczny dyrektora w świetle obowiązującego prawa.
 8. Odpowiedzialność prawna nauczyciela.
 9. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.
 10. Obowiązki wychowawcy klasowego.
 11. Dokumentacja szkolna.
 12. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole.
 13. Wielkanoc w technikach plastycznych.
 14. Dekoracje i upominki na uroczystości szkolne.
 15. Boże Narodzenie w technikach plastycznych.

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

 1. Cele modernizacji nadzoru pedagogicznego
 2. Wzmacnianie efektywności nadzoru pedagogicznego
 3. Planowanie pracy w zakresie nadzoru pedagogicznego
 4. Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym
 5. Nowy nadzór pedagogiczny szansą na partnerstwo w szkole
 6. Ewaluacja zorientowana na rozwój
 7. Diagnozowanie mocnych i słabych stron pracy szkoły na podstawie ewaluacji wewnętrznej
 8. Hospitacja w nadzorze pedagogicznym
 9. Nowy system oceniania szkół – szkoła na A
 10. Planowanie Ewaluacji wewnętrznej
 11. Metody prowadzenia ewaluacji wewnętrznej przez dyrektora i nauczycieli
 12. Narzędzia badawcze w ewaluacji wewnętrznej

INNE FORMY

 1. Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku
 2. Kurs kierowników i organizatorów wycieczek szkolnych
 3. Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku.
 4. Kurs komputerowy stopnia podstawowego
 5. kurs komputerowy – internet w pracy nauczyciela
 6. kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.