Studia podyplomowe

  • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – szczegóły
  • DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA – szczegóły
  • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA – szczegóły
  • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA – szczegóły

Rozpoczęcie form – październik 2021 lub po zebraniu grupy.

Informacja i zapisy w sekretariacie lub drogą mailową: mosakcent@gmail.com