Szkolenia dla administracji

SZKOLENIA DLA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ


  1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych na 2020 rok w JST i ich jednostkach organizacyjnych
  2. Rachunkowość jednostek budżetowych w oświacie
  3. Sprawozdawczość budżetowa i w zakresie operacji finansowych w JST i jednostkach organizacyjnych w 2020 roku.
  4. VAT w jednostce budżetowej i rozliczenie w budżecie Jednostki Samorządu Terytorialnego od 1 stycznia 2020 r.
  5. Inwentaryzacja w Jednostkach Samorządu Terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych w roku 2020.
  6. Zamówienia publiczne po zmianach – praktyczne następstwa zmian prawnych po nowelizacji Prawa zamówień publicznych w 2020 r.
  7. Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych – RODO